Ds. P. Mulder - 2 Koningen 18 : 5

Afspelen

Hizkia wordt koning

5-10-2014
Hizkia, zoon van Achaz
Zoon van David
Zoon van Mozes
Serie Hizkia, Preek 1 van 7

2 Koningen 18 : 5

2 Koningen 18
5
Hij betrouwde op den HEERE, den God Israels, zodat na hem zijns gelijke niet was onder alle koningen van Juda, noch die voor hem geweest waren.

Delen & Download

Download preek