Ds. P. Mulder - Genesis 15 : 1

Afspelen

Schild en Loon in Abrams leven

Genesis 15
27-11-2011

Genesis 15 : 1

Genesis 15
1
Na deze dingen geschiedde het woord des HEEREN tot Abram in een gezicht, zeggende: Vrees niet, Abram! Ik ben u een Schild, uw Loon zeer groot.

Delen & Download

Download preek