Ds. R. Kattenberg - 2 Samuël 7 : 18

Afspelen

Davids komen voor ’s Heeren aangezicht

5-11-2014
Wat hem daartoe beweegt
Wat hij daar doet

2 Samuël 7 : 18

2 Samuël 7
18
Toen ging de koning David in, en bleef voor het aangezicht des HEEREN, en hij zeide: Wie ben ik, Heere HEERE, en wat is mijn huis, dat Gij mij tot hiertoe gebracht hebt?

Delen & Download

Download preek