Ds. R. Kattenberg - 2 Koningen 4 : 42 - 44

Afspelen

Het dankoffer van de eerstelingen gebracht

5-11-2014
Een weg die gesloten is vanwege de zonde
Een weg die geopend is uit genade
Een weg die bewandeld wordt tot eer van de Heere

2 Koningen 4 : 42 - 44

2 Koningen 4
42
En er kwam een man van Baal-salisa, en bracht den man Gods broden der eerstelingen, twintig gerstebroden, en groene aren in haar hulzen; en hij zeide: Geef aan het volk, dat zij eten.
43
Doch zijn dienaar zeide: Wat zou ik dat aan honderd mannen voorzetten? En hij zeide: Geef aan het volk, dat zij eten; want alzo zegt de HEERE: Men zal eten en overhouden.
44
Zo zette hij het hun voor, en zij aten, en zij hielden over, naar het woord des HEEREN.

Delen & Download

Download preek