Ds. J.B. Zippro - Ruth 4 : 9 - 10

Afspelen

De lossing van Ruth door Boaz in de poort

Ruth 4
21-9-2014
De plaats van deze lossing
Het wonder van deze lossing
De zegen van deze lossing
.

Ruth 4 : 9 - 10

Ruth 4
9
Toen zeide Boaz tot de oudsten en al het volk: Gijlieden zijt heden getuigen, dat ik aanvaard heb alles, wat van Elimelech geweest is, en alles, wat van Chiljon en Machlon geweest is, van de hand van Naomi.
10
Daartoe aanvaard ik mij ook Ruth, de Moabietische, de huisvrouw van Machlon, tot een vrouw, om den naam des verstorvenen over zijn erfdeel te verwekken, opdat de naam des verstorvenen niet worde uitgeroeid van zijn broederen, en van de poort zijner plaats; gijlieden zijt heden getuigen.

Delen & Download

Download preek