Ds. J.B. Zippro - Ruth 3 : 9 - 10

Afspelen

De belijdenis van Ruth op de dorsvloer van Boaz

Ruth 3
14-9-2014
De aanleiding tot deze belijdenis
De inhoud van deze belijdenis
Het antwoord op deze belijdenis

Ruth 3 : 9 - 10

Ruth 3
9
En hij zeide: Wie zijt gij? En zij zeide: Ik ben Ruth, uw dienstmaagd, breid dan uw vleugel uit over uw dienstmaagd, want gij zijt de losser.
10
En hij zeide: Gezegend zijt gij den HEERE, mijn dochter! Gij hebt deze uw laatste weldadigheid beter gemaakt dan de eerste, dewijl gij geen jonge gezellen zijt nagegaan, hetzij arm of rijk.

Delen & Download

Download preek