Ds. J.B. Zippro - Ruth 1 : 1 - 6

Afspelen

Elimelech en Naomi in het land van Moab

Ruth 1
24-8-2014
Een vlucht naar Moab
Het verblijf in Moab
De terugkeer uit Moab naar Kanaan

Ruth 1 : 1 - 6

Ruth 1
1
In de dagen, als de richters richtten, zo geschiedde het, dat er honger in het land was; daarom toog een man van Bethlehem-juda, om als vreemdeling te verkeren in de velden Moabs, hij, en zijn huisvrouw, en zijn twee zonen.
2
De naam nu dezes mans was Elimelech, en de naam zijner huisvrouw Naomi, en de naam zijner twee zonen Machlon en Chiljon, Efrathers, van Bethlehem-juda; en zij kwamen in de velden Moabs, en bleven aldaar.
3
En Elimelech, de man van Naomi, stierf; maar zij werd overgelaten met haar twee zonen.
4
Die namen zich Moabietische vrouwen; de naam der ene was Orpa, en de naam der andere Ruth; en zij bleven aldaar omtrent tien jaren.
5
En die twee, Machlon en Chiljon, stierven ook; alzo werd deze vrouw overgelaten na haar twee zonen en na haar man.
6
Toen maakte zij zich op met haar schoondochters, en keerde weder uit de velden van Moab; want zij had gehoord in het land van Moab, dat de HEERE Zijn volk bezocht had, gevende hun brood.

Delen & Download

Download preek