Ds. R. Kattenberg - Handelingen 9 : 13 - 15

Afspelen

Onderwerp

28-9-2014
Ananias in dienst van zijn Koning, de Heere Jezus Christus
Hij is geroepen en bemoedigd
Hij is bezwaard en terughoudend
Hij is betrokken en gezonden
.

Handelingen 9 : 13 - 15

Handelingen 9
13
En Ananias antwoordde: Heere! ik heb uit velen gehoord van dezen man, hoeveel kwaad hij Uw heiligen in Jeruzalem gedaan heeft;
14
En heeft hier macht van de overpriesters, om te binden allen, die Uw Naam aanroepen.
15
Maar de Heere zeide tot hem: Ga heen; want deze is Mij een uitverkoren vat, om Mijn Naam te dragen voor de heidenen, en de koningen, en de kinderen Israels.

Delen & Download

Download preek