Ds. A.T. Vergunst - Lukas 11 : 1

Afspelen

Christus onderwijs over het gebed

Lukas 11
7-9-2014

Lukas 11 : 1

1 En het geschiedde, toen Hij in een zekere plaats was biddende, als Hij ophield, dat een van Zijn discipelen tot Hem zeide: Heere, leer ons bidden, gelijk ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft.

Delen & Download

Download preek