Ds. J.B. Zippro - Lukas 15 : 26 - 28

Afspelen

De oudste zoon en het vaderhuis

Lukas 15
17-8-2014
De nodiging van de vader
Het verwijt aan de vader
Het weerwoord door de vader

Lukas 15 : 26 - 28

Lukas 15
26
En tot zich geroepen hebbende een van de knechten, vraagde, wat dat mocht zijn.
27
En deze zeide tot hem: Uw broeder is gekomen, en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond weder ontvangen heeft.
28
Maar hij werd toornig, en wilde niet ingaan. Zo ging dan zijn vader uit, en bad hem.

Delen & Download

Download preek