Ds. J. IJsselstein - Efeze 1 : 3 - 5

Afspelen

Onderwerp

Efeze 1
14-9-2014

Efeze 1 : 3 - 5

Efeze 1
3
Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus.
4
Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde;
5
Die ons te voren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus, in Zichzelven, naar het welbehagen van Zijn wil.

Delen & Download

Download preek