Ds. J.M. Kleppe - Handelingen 8 : 5 - 8

Afspelen

De zegen op het gepredikte evangelie te Samaria

9-6-2014
Het begin
De inhoud
De blijde uitwerking

Handelingen 8 : 5 - 8

Handelingen 8
5
En Filippus kwam af in de stad van Samaria, en predikte hun Christus.
6
En de scharen hielden zich eendrachtelijk aan hetgeen van Filippus gezegd werd, dewijl zij hoorden en zagen de tekenen, die hij deed.
7
Want van velen, die onreine geesten hadden, gingen dezelve uit, roepende met grote stem; en vele geraakten en kreupelen werden genezen.
8
En er werd grote blijdschap in die stad.

Delen & Download

Download preek