Ds. A.T. Vergunst - Prediker 12 : 1

Afspelen

Onderwerp

31-8-2014
Hoe wij onze dagen als jonge mensen moeten invullen
Gedenk dat Hij je Schepper is
Denk vooral aan Mij als je jong bent

Prediker 12 : 1

Prediker 12
1
En gedenk aan uw Schepper in de dagen uwer jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen, en de jaren naderen, van dewelke gij zeggen zult: Ik heb geen lust in dezelve.

Delen & Download

Download preek