Ds. A.A. Brugge - Jeremia 31 : 18

Afspelen

De bekering van Efraïm

Jeremia 31
31-8-2014
Afstamming
Tuchtiging
Smeking

Jeremia 31 : 18

Jeremia 31
18
Ik heb wel gehoord, dat zich Efraim beklaagt, zeggende: Gij hebt mij getuchtigd, en ik ben getuchtigd geworden als een ongewend kalf. Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn, want Gij zijt de HEERE, mijn God!

Delen & Download

Download preek