Ds. R. Kattenberg - Handelingen 9 : 5 - 6

Afspelen

Onderwerp

3-8-2014
Het voortgaande gesprek tussen Jezus en Saulus van Tarsen
Jezus zegt: U
Saulus zegt: Gij

Handelingen 9 : 5 - 6

Handelingen 9
5
En hij zeide: Wie zijt Gij, Heere? En de Heere zeide: Ik ben Jezus, Dien gij vervolgt. Het is u hard, de verzenen tegen de prikkels te slaan.
6
En hij, bevende en verbaasd zijnde, zeide: Heere, wat wilt Gij, dat ik doen zal? En de Heere zeide tot hem: Sta op, en ga in de stad, en u zal aldaar gezegd worden, wat gij doen moet.

Delen & Download

Download preek