Ds. H. Hofman sr. - Efeze 3 : 4 - 6

Afspelen

Onderwerp

Efeze 3

Efeze 3 : 4 - 6

Efeze 3
4
Waaraan gij, dit lezende, kunt bemerken mijn wetenschap, in deze verborgenheid van Christus),
5
Welke in andere eeuwen den kinderen der mensen niet is bekend gemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan Zijn heilige apostelen en profeten, door den Geest;
6
Namelijk dat de heidenen zijn medeerfgenamen, en van hetzelfde lichaam, en mededeelgenoten Zijner belofte in Christus, door het Evangelie;

Delen & Download

Download preek