Ds. R.A.M. Visser - Genesis 22 : 12 - 13

Afspelen

Het offer van Izak

Genesis 22
28-10-2012

Genesis 22 : 12 - 13

Genesis 22
12
Toen zeide Hij: Strek uw hand niet uit aan den jongen, en doe hem niets! want nu weet Ik, dat gij God vrezende zijt, en uw zoon, uw enige, van Mij niet hebt onthouden.
13
Toen hief Abraham zijn ogen op, en zag om, en ziet, achter was een ram in de verwarde struiken vast met zijn hoornen; en Abraham ging, en nam dien ram, en offerde hem ten brandoffer in zijns zoons plaats.

Delen & Download

Download preek