Ds. J.B. Zippro - Romeinen 12 : 1 - 2

Afspelen

Paulus’ opwekking tot heiligmaking

22-6-2014
De liefde in deze opwekking
De waarschuwing in deze opwekking
Het doel van deze opwekking

Romeinen 12 : 1 - 2

Romeinen 12
1
Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst.
2
En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij.

Delen & Download

Download preek