Ds. L. Terlouw - Handelingen 14 : 8 - 10

Afspelen

Het wonder aan een onmachtige man

13-7-2014
Een reddeloze zieke
De reddingsvolle boodschap
Het reddend wonder

Handelingen 14 : 8 - 10

Handelingen 14
8
En een zeker man, te Lystre, zat onmachtig aan de voeten, kreupel zijnde van zijner moeders lijf, die nooit had gewandeld.
9
Deze hoorde Paulus spreken; welke de ogen op hem houdende, en ziende, dat hij geloof had om gezond te worden,
10
Zeide met grote stem: Sta recht op uw voeten! En hij sprong op en wandelde.

Delen & Download

Download preek