Ds. J.B. Zippro - Ezechiël 37 : 9 - 10

Afspelen

De profetie van de dorre doodsbeenderen

9-6-2014

Ezechiƫl 37 : 9 - 10

Ezechiël 37
9
En Hij zeide tot mij: Profeteer tot den geest; profeteer, mensenkind! en zeg tot den geest: Zo zegt de Heere HEERE: Gij geest! kom aan van de vier winden, en blaas in deze gedoden, opdat zij levend worden.
10
En ik profeteerde, gelijk als Hij mij bevolen had. Toen kwam de geest in hen, en zij werden levend en stonden op hun voeten, een gans zeer groot heir.

Delen & Download

Download preek