Ds. J. IJsselstein - 1 Korinthe 6 : 19 - 20

Afspelen

Christen zijn is een zaak van het hele leven

22-6-2014

1 Korinthe 6 : 19 - 20

1 Korinthe 6
19
Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt?
20
Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke Godes zijn.

Delen & Download

Download preek