Ds. J. IJsselstein - Numeri 11 : 29

Afspelen

Onderwerp

Numeri 11
1-6-2014
Het gebed van Mozes om de komst van de Heilige Geest
Het mopperen van het volk
Het antwoord van de Heere
De reactie van de mensen
Het gebed van Mozes

Numeri 11 : 29

Numeri 11
29
Doch Mozes zeide tot hem: Zijt gij voor mij ijverende? Och, of al het volk des HEEREN profeten waren, dat de HEERE Zijn Geest over hen gave!

Delen & Download

Download preek