Ds. S. Maljaars - 1 Thessalonicenzen 1 : 9 - 10

Afspelen

Het nieuwe leven van de Thessalonicenzen

11-11-2012
hun bekering (vers 9)
hun verwachting (vers 10)

1 Thessalonicenzen 1 : 9 - 10

1 Thessalonicenzen 1
9
Want zijzelven verkondigen van ons, hoedanigen ingang wij tot u hebben, en hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden, om den levenden en waarachtigen God te dienen;
10
En Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Denwelken Hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus, Die ons verlost van den toekomenden toorn.

Delen & Download

Download preek