Ds. J.M. Kleppe - Johannes 14 : 16 - 17

Afspelen

Christus belooft Zijn Vader te zullen bidden

18-5-2014
Om een Andere Trooster
Om een blijvende Trooster

Johannes 14 : 16 - 17

Johannes 14
16
En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid;
17
Namelijk den Geest der waarheid, Welken de wereld niet kan ontvangen; want zij ziet Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent Hem; want Hij blijft bij ulieden, en zal in u zijn.

Delen & Download

Download preek