Ds. G.W.S. Mulder - Daniël 9 : 18 - 19

Afspelen

Gebed voor Jeruzalem

12-3-2014
Tijdrede

Daniƫl 9 : 18 - 19

Daniël 9
18
Neig Uw oor, mijn God! en hoor, doe Uw ogen op, en zie onze verwoestingen, en de stad, die naar Uw Naam genoemd is; want wij werpen onze smekingen voor Uw aangezicht niet neder op onze gerechtigheden, maar op Uw barmhartigheden, die groot zijn.
19
O Heere, hoor! o Heere, vergeef! o Heere, merk op en doe het, vertraag het niet! Om Uws Zelfs wil, o mijn God! Want Uw stad, en Uw volk is naar Uw Naam genoemd.

Delen & Download

Download preek