Ds. L. Terlouw - Psalmen 84 : 12 - 13

Afspelen

Gods vertrouwenwekkende zegen voor Zijn volk

Psalmen 84
20-10-2013
In Wie Hij voor hen is
In Wat Hij voor hen doet
In Wat Hij voor hen wederhoudt

Psalmen 84 : 12 - 13

Psalmen 84
12
Want God, de HEERE, is een Zon en Schild; de HEERE zal genade en eer geven; Hij zal het goede niet onthouden dengenen, die in oprechtheid wandelen.
13
HEERE der heirscharen! welgelukzalig is de mens, die op U vertrouwt.

Delen & Download

Download preek