Ds. J.M. Kleppe - Lukas 23 : 50 - 56

Afspelen

De begrafenis van de Heere Jezus

Lukas 23
18-4-2014
Hij is door liefdevolle handen begraven
Hij is bij de rijke in Zijn dood geweest
Hij verwierf voor een arm zondaarvolk de rust van de eeuwige sabbath

Lukas 23 : 50 - 56

Lukas 23
50
En zie, een man, met name Jozef, zijnde een raadsheer, een goed en rechtvaardig man,
51
(Deze had niet mede bewilligd in hun raad en handel) van Arimathea, een stad der Joden, en die ook zelf het Koninkrijk Gods verwachtte;
52
Deze ging tot Pilatus, en begeerde het lichaam van Jezus.
53
En als hij hetzelve afgenomen had, wond hij dat in een fijn lijnwaad, en legde het in een graf, in een rots gehouwen, waarin nog nooit iemand gelegd was.
54
En het was de dag der voorbereiding, en de sabbat kwam aan.
55
En ook de vrouwen, die met Hem gekomen waren uit Galilea, volgden na en aanschouwden het graf, en hoe Zijn lichaam gelegd werd.
56
En wedergekeerd zijnde, bereidden zij specerijen en zalven; en op den sabbat rustten zij naar het gebod.

Delen & Download

Download preek