Ds. J.J. van Eckeveld - Joël 2 : 15 - 18 (Boetedag)

Afspelen

Een dringende opwekking tot verootmoediging

Joël 2
11-5-2014
Kort na de boetedag op 11 mei 2014 is deze preek al onder uw aandacht gebracht. Opnieuw willen wij deze preek onder uw aandacht brengen. Het betreft eveneens een onbekender Bijbelgedeelte.

Joël 2 : 15 - 18 (Boetedag)

Joël 2
15
Blaast de bazuin te Sion, heiligt een vasten, roept een verbodsdag uit.
16
Verzamelt het volk, heiligt de gemeente, vergadert de oudsten, verzamelt de kinderkens, en die de borsten zuigen; de bruidegom ga uit zijn binnenkamer, en de bruid uit haar slaapkamer.
17
Laat de priesters, des HEEREN dienaars, wenen tussen het voorhuis en het altaar, en laat hen zeggen: Spaar Uw volk, o HEERE! en geef Uw erfenis niet over tot een smaadheid, dat de heidenen over hen zouden heersen; waarom zouden zij onder de volken zeggen: Waar is hunlieder God?
18
Zo zal de HEERE ijveren over Zijn land, en Hij zal Zijn volk verschonen.

Delen & Download

Download preek