Ds. A.A. Brugge - Psalmen 80 : 15 - 20 (Boetedag)

Afspelen

Een gebed in nood

Psalmen 80
11-5-2014
Het belijden van de nood
De houding in de nood
De verlossing uit de nood
Deze preek - gehouden op de boetedag in 2014 - willen we u opnieuw onder de aandacht brengen.

Psalmen 80 : 15 - 20 (Boetedag)

Psalmen 80
15
O God der heirscharen! keer toch weder; aanschouw uit den hemel, en zie, en bezoek dezen wijnstok,
16
En den stam, dien Uw rechterhand geplant heeft, en dat om den zoon, dien Gij U gesterkt hebt!
17
Hij is met vuur verbrand; hij is afgehouwen; zij komen om van het schelden Uws aangezichts.
18
Uw hand zij over den man Uwer rechterhand, over des mensen zoon, dien Gij U gesterkt hebt.
19
Zo zullen wij van U niet terugkeren; behoud ons in het leven, zo zullen wij Uw Naam aanroepen.
20
O HEERE, God der heirscharen! breng ons weder; laat Uw aanschijn lichten, zo zullen wij verlost worden.

Delen & Download

Download preek