Ds. J. IJsselstein - Jesaja 58 : 5 - 6 (Boetedag)

Afspelen

Een hemelse boodschap op een bijzondere boetedag

Jesaja 58
11-5-2014
Kort na de boetedag op 11 mei 2014 is deze preek al onder uw aandacht gebracht. Opnieuw willen wij deze preek onder uw aandacht brengen. Het betreft eveneens een onbekender Bijbelgedeelte.

Jesaja 58 : 5 - 6 (Boetedag)

Jesaja 58
5
Zou het zulk een vasten zijn, dat Ik verkiezen zou, dat de mens zijn ziel een dag kwelle, dat hij zijn hoofd kromme gelijk een bieze, en een zak en as onder zich spreide? Zoudt gij dat een vasten heten, en een dag den HEERE aangenaam?
6
Is niet dit het vasten, dat Ik verkies: dat gij losmaakt de knopen der goddeloosheid, dat gij ontdoet de banden des juks, en dat gij vrij loslaat de verpletterden, en alle juk verscheurt?

Delen & Download

Download preek