Ds. A.A. Brugge - Lukas 24 : 25 - 27

Afspelen

De opgestane Christus

Lukas 24
20-4-2014
Die ongeloof bestraft
Die het lijden verklaart
Die het Woord opent

Lukas 24 : 25 - 27

Lukas 24
25
En Hij zeide tot hen: O onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben!
26
Moest de Christus niet deze dingen lijden, en alzo in Zijn heerlijkheid ingaan?
27
En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde Hij hun uit, in al de Schriften, hetgeen van Hem geschreven was.

Delen & Download

Download preek