Ds. R. Kattenberg - Markus 16 : 6

Afspelen

Het feest van Pasen

Markus 16
20-4-2014
De ontsteltenis van de vrouwen
De opstaninng van de Gekruisigde

Markus 16 : 6

Markus 16
6
Maar hij zeide tot haar: Zijt niet verbaasd; gij zoekt Jezus den Nazarener, Die gekruist was; Hij is opgestaan; Hij is hier niet; ziet de plaats, waar zij Hem gelegd hadden.

Delen & Download

Download preek