Ds. C.G. Vreugdenhil - Psalmen 92 : 13 - 16

Afspelen

Een loflied op Gods grote daden

Psalmen 92
13-4-2014
Preek t.g.v 40-jarig ambtsjubileum.

Psalmen 92 : 13 - 16

Psalmen 92
13
De rechtvaardige zal groeien als een palmboom; hij zal wassen als een cederboom op Libanon.
14
Die in het huis des HEEREN geplant zijn, dien zal gegeven worden te groeien in de voorhoven onzes Gods.
15
In den grijzen ouderdom zullen zij nog vruchten dragen; zij zullen vet en groen zijn,
16
Om te verkondigen, dat de HEERE recht is; Hij is mijn Rotssteen, en in Hem is geen onrecht.

Delen & Download

Download preek