Ds. J.S. van der Net - Johannes 12 : 27 - 30

Afspelen

Een stem uit de Hemel

30-3-2014
De ontroering van de Heere Jezus
De vraag van de Heere Jezus aan Zijn Vader
Het antwoord van de Vader aan de Heere Jezus
De boodschap van de Vader aan de mensen
Deze lijdenspreek brengen we u graag opnieuw onder aandacht.

Johannes 12 : 27 - 30

Johannes 12
27
Nu is Mijn ziel ontroerd; en wat zal Ik zeggen? Vader, verlos Mij uit deze ure! Maar hierom ben Ik in deze ure gekomen.
28
Vader, verheerlijk Uw Naam. Er kwam dan een stem uit den hemel, zeggende: En Ik heb Hem verheerlijkt, en Ik zal Hem wederom verheerlijken.
29
De schare dan, die daar stond, en dit hoorde, zeide, dat er een donderslag geschied was. Anderen zeiden: Een engel heeft tot Hem gesproken.
30
Jezus antwoordde en zeide: Niet om Mijnentwil is deze stem geschied, maar om uwentwil.

Delen & Download

Download preek