Ds. J. Driessen - Jesaja 53 : 10

Afspelen

De betekenis en de vrucht van Gods genadewerk

Jesaja 53
12-2-2012

Jesaja 53 : 10

Jesaja 53
10
Doch het behaagde den HEERE Hem te verbrijzelen; Hij heeft Hem krank gemaakt; als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal Hij zaad zien, Hij zal de dagen verlengen; en het welbehagen des HEEREN zal door Zijn hand gelukkiglijk voortgaan.

Delen & Download

Download preek