Ds. J.M. Kleppe - Jesaja 46 : 3 - 4

Afspelen

Gods onverandelijke trouw

Jesaja 46
1-1-2014
in het heden
in het verleden
in de toekomst

Jesaja 46 : 3 - 4

Jesaja 46
3
Hoor naar Mij, o huis van Jakob, en het ganse overblijfsel van het huis Israels! die van Mij gedragen zijt van den buik aan, en opgenomen van de baarmoeder af.
4
En tot den ouderdom toe zal Ik Dezelfde zijn, ja, tot de grijsheid toe zal Ik ulieden dragen; Ik heb het gedaan, en Ik zal u opnemen, en Ik zal dragen en redden.

Delen & Download

Download preek