Ds. R. Kattenberg - Zefanja 3 : 18 - 19

Afspelen

Onderwerp

Het eerste gedeelte van het negende Godswoord door de mond van de profeet Zefanja: Gods trouwe zorg
De Heere brengt bijeen
DeHeere behoed

Zefanja 3 : 18 - 19

Zefanja 3
18
De bedroefden, om der bijeenkomst wil, zal Ik verzamelen, zij zijn uit u; de schimping is een last op haar.
19
Ziet, Ik zal te dien tijde al uw verdrukkers verdoen; en Ik zal de hinkenden behoeden, en de uitgestotenen verzamelen; en Ik zal ze stellen tot een lof, en tot een naam, in het ganse land, waar zij beschaamd zijn geweest.

Delen & Download

Download preek