Ds. R. Kattenberg - Zefanja 3 : 16 - 17

Afspelen

Onderwerp

Het tweede gedeelte van het achtste Godswoord door de mond van de profeet Zefanja: God als een Held in het midden van het volk
God in Zijn bemoedigd spreken
God in Zijn verlossende kracht
God in Zijn grote blijdschap
God in Zijn zwijgende liefde
Voorbereiding Heilig Avondmaal

Zefanja 3 : 16 - 17

Zefanja 3
16
Te dien dage zal tot Jeruzalem gezegd worden: Vrees niet, o Sion! laat uw handen niet slap worden.
17
De HEERE, uw God, is in het midden van u, een Held, Die verlossen zal; Hij zal over u vrolijk zijn met blijdschap, Hij zal zwijgen in Zijn liefde, Hij zal Zich over u verheugen met gejuich.

Delen & Download

Download preek