Ds. R. Kattenberg - Nehemia 1 : 11

Afspelen

Nehemia’s bidden

12-3-2014
Een nederig pleiten
Een ootmoedig belijden
Een eerbiedig vragen
Biddag

Nehemia 1 : 11

Nehemia 1
11
Och, HEERE, laat toch Uw oor opmerkende zijn op het gebed Uws knechts, en op het gebed Uwer knechten, die lust hebben Uw Naam te vrezen; en doe het toch Uw knecht heden wel gelukken, en geef hem barmhartigheid voor het aangezicht dezes mans. Ik nu was des konings schenker.

Delen & Download

Download preek