Ds. R. Kattenberg - Johannes 4 : 34

Afspelen

Jezus en zijn werk

2-3-2014
Door de discipelen niet begrepen
Door Hem zelf verklaard
Door de Samaritanen gelovig beleden

Johannes 4 : 34

Johannes 4
34
Jezus zeide tot hen: Mijn spijs is, dat Ik doe den wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft, en Zijn werk volbrenge.

Delen & Download

Download preek