Ds. D.W. Tuinier - Mattheüs 8 : 16 - 17

Afspelen

Jezus’ macht om te genezen

2-3-2014
Door velen in Kapernaum ervaren
Oudtestamentisch vervuld

Mattheüs 8 : 16 - 17

Mattheüs 8
16
En als het laat geworden was, hebben zij velen, van den duivel bezeten, tot Hem gebracht, en Hij wierp de boze geesten uit met den woorde, en Hij genas allen, die kwalijk gesteld waren;
17
Opdat vervuld zou worden, dat gesproken was door Jesaja, den profeet, zeggende: Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze ziekten gedragen.

Delen & Download

Download preek