Ds. B. Labee - Hosea 7 : 1 - 2a

Afspelen

Efraim afgebeeld

Hosea 7
bij een hete bakkersoven
bij een halfgebakken koek
bij een botte duif
bij een bedriegelijke boog

Hosea 7 : 1 - 2a

Hosea 7 1 Terwijl Ik Israel genees, zo wordt Efraims ongerechtigheid ontdekt, mitsgaders de boosheden van Samaria; want zij werken valsheid; en de dief gaat er in, de bende der straatschenders stroopt daar buiten. 2 En zij zeggen niet in hun hart, dat Ik al hunner boosheid gedachtig ben;

Delen & Download

Download preek