Ds. B. Labee - Hosea 5 : 13 - 15

Afspelen

Een zondenziek volk

Hosea 5
Een ongeneeslijke kwaal
Een onafwendbaar oordeel
Een onmisbare wending

Hosea 5 : 13 - 15

Hosea 5
13
Als Efraim zijn krankheid zag, en Juda zijn gezwel, zo toog Efraim tot Assur, en hij zond tot den koning Jareb; maar die zal ulieden niet kunnen genezen, en zal het gezwel van ulieden niet helen.
14
Want Ik zal Efraim zijn als een felle leeuw, en den huize van Juda als een jonge leeuw; Ik, Ik zal verscheuren en henengaan; Ik zal wegvoeren, en er zal geen redder zijn.
15
Ik zal henengaan en keren weder tot Mijn plaats, totdat zij zichzelven schuldig kennen en Mijn aangezicht zoeken; als hun bange zal zijn, zullen zij Mij vroeg zoeken.

Delen & Download

Download preek