Ds. C.G. Vreugdenhil - Johannes 4 : 22 - 24

Afspelen

Jezus onderwijs aan de Samaritaanse vrouw - Deel 4

23-2-2014
Een vraag over de verering van God
Aanbidden in geest en waarheid
Christus maakt zich bekend

Johannes 4 : 22 - 24

Johannes 4
22
Gijlieden aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, wat wij weten; want de zaligheid is uit de Joden.
23
Maar de ure komt, en is nu, wanneer de ware aanbidders den Vader aanbidden zullen in geest en waarheid; want de Vader zoekt ook dezulken, die Hem alzo aanbidden.
24
God is een Geest, en die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.

Delen & Download

Download preek