Ds. C.J. Meeuse - Mattheüs 18 : 3

Afspelen

Hoe we noodzakelijk als een kind moeten worden

23-2-2014
Waarom die verandering nodig is
Waarin we dan op een kind moeten gelijken
Hoe we het koninkrijk Gods zullen ingaan

MattheĆ¼s 18 : 3

Mattheüs 18
3
En zeide: Voorwaar zeg Ik u: Indien gij u niet verandert, en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins ingaan.

Delen & Download

Download preek