Ds. B. Labee - Hosea 3 : 1

Afspelen

Eenzijdige liefde voor zondaren

Hosea 3
verkocht door de zonde
vrijgekocht uit de zonde
bekeerd van de zonde

Hosea 3 : 1

Hosea 3
1
En de HEERE zeide tot mij: Ga wederom henen, bemin een vrouw, die, bemind zijnde van haar vriend, nochtans overspel doet; gelijk de HEERE de kinderen Israels bemint, maar zij zien om naar andere goden, en beminnen de flessen der druiven.

Delen & Download

Download preek