Ds. B. Labee - Hosea 2 : 18 - 22

Afspelen

Ik zal

Hosea 2
2-8-2009
Ik zal haar ondertrouwen
Ik zal haar zegenen

Hosea 2 : 18 - 22

Hosea 2
18
En Ik zal u Mij ondertrouwen in eeuwigheid; ja, Ik zal u Mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht, en in goedertierenheid en in barmhartigheden.
19
En Ik zal u Mij ondertrouwen in geloof; en gij zult den HEERE kennen.
20
En het zal te dien dage geschieden, dat Ik verhoren zal, spreekt de HEERE; Ik zal den hemel verhoren, en die zal de aarde verhoren.
21
En de aarde zal het koren verhoren, mitsgaders den most en de olie; en die zullen Jizreel verhoren.
22
En Ik zal ze Mij op de aarde zaaien, en zal Mij ontfermen over Lo-ruchama; en Ik zal zeggen tot Lo-ammi: Gij zijt Mijn volk; en dat zal zeggen: O, mijn God!

Delen & Download

Download preek