Ds. D. Hakkenberg - 1 Petrus 1 : 3 - 4

Afspelen

De roem der hoop op de eeuwige erfenis

De grond waarop deze hoop rust
De schat waarnaar deze hoop uitziet
De waarborg waardoor deze hoop verzekerd is

1 Petrus 1 : 3 - 4

1 Petrus 1
3
Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden.
4
Tot een onverderfelijke, en onbevlekkelijke, en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u.

Delen & Download

Download preek