Ds. J.S. van der Net - Lukas 13 : 11 - 13

Afspelen

De genezing van de kromgebogen vrouw

Lukas 13
2-2-2014
Haar ellende
Haar verlossing
Haar dankbaarheid

Lukas 13 : 11 - 13

Lukas 13
11
En ziet, er was een vrouw, die een geest der krankheid achttien jaren lang gehad had, en zij was samengebogen, en kon zich ganselijk niet oprichten.
12
En Jezus, haar ziende, riep haar tot Zich, en zeide tot haar: Vrouw, gij zijt verlost van uw krankheid.
13
En Hij legde de handen op haar; en zij werd terstond weder recht, en verheerlijkte God.

Delen & Download

Download preek