Ds. D. Hakkenberg - Johannes 20 : 27 - 29

Afspelen

Onderwerp

Thomas' gelovige omhelzing van de opgestane Christus
In eigen ongeloof verstrikt
Door Jezus liefde geraakt
In Gods genade verwonderd
De Bijbellezing en de lezing van de 12 artikelen ontbreken in deze opname

Johannes 20 : 27 - 29

Johannes 20
27
Daarna zeide Hij tot Thomas: Breng uw vinger hier, en zie Mijn handen, en breng uw hand, en steek ze in Mijn zijde; en zijt niet ongelovig, maar gelovig.
28
En Thomas antwoordde en zeide tot Hem: Mijn Heere en mijn God!
29
Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd; zalig zijn zij, die niet zullen gezien hebben, en nochtans zullen geloofd hebben.

Delen & Download

Download preek